27 d’agost 2008

L'ex-ministre d'afers europeus britànic (Denis McShane) a favor del dret a l'autoderminació dels catalans

Entrevista a la ràdio France Inter (27 d'agost del 2008, 8.40h)
(minut 10:30 aproximadament)

El Sr. Denis McShane, ex-ministre britànic per Europa amb Tony Blair, ha estat entrevistat a la ràdio francesa France Inter sobre la situació creada arran de la invasió russa de Geòrgia. En el torn de preguntes per parts dels oients, ha fet exactament la següent reflexió:

Transcripció original en francès:
"On est d'accord que les peuples baltes ont le droit à leur pays, les georgians aussi ont le droit à leur pays, l'Espagne ont le droit à dire que les catalans et le Pays Basque restent partie de l'Espagne jusqu'au moment que les peuples là decident entièrement. On n'utilise pas maintenant, 20 ans après la chute du mur de Berlin, l'invasion, j'insiste, terrestre, aérienne et navale."

Traducció literal al català:
"S'hi està d'acord en què els pobles bàltics tenen dret al seu país, els georgians també tenen dret al seu país, Espanya té dret a dir que els catalans i el País Basc segueixin sent part d'Espanya fins al moment en què aquests pobles ho decideixin totalment. No s'utilitza pas ara, 20 anys després de la caiguda del mur de Berlín, la invasió, insisteixo, terrestre, aèria i naval."

Amb aquestes paraules, no només es declara obertament a favor del dret a l'autodeterminació de la nació catalana, sinó que a més a més anul·la ja d'entrada qualsevol hipotètica resposta armada espanyola en cas d'una decisió democràtica dels catalans a favor de la independència, ja que això deixaria Espanya totalment aïllada respecte la resta del món occidental.