27 d’agost 2008

L'ex-ministre d'afers europeus britànic (Denis McShane) a favor del dret a l'autoderminació dels catalans

Entrevista a la ràdio France Inter (27 d'agost del 2008, 8.40h)
(minut 10:30 aproximadament)

El Sr. Denis McShane, ex-ministre britànic per Europa amb Tony Blair, ha estat entrevistat a la ràdio francesa France Inter sobre la situació creada arran de la invasió russa de Geòrgia. En el torn de preguntes per parts dels oients, ha fet exactament la següent reflexió:

Transcripció original en francès:
"On est d'accord que les peuples baltes ont le droit à leur pays, les georgians aussi ont le droit à leur pays, l'Espagne ont le droit à dire que les catalans et le Pays Basque restent partie de l'Espagne jusqu'au moment que les peuples là decident entièrement. On n'utilise pas maintenant, 20 ans après la chute du mur de Berlin, l'invasion, j'insiste, terrestre, aérienne et navale."

Traducció literal al català:
"S'hi està d'acord en què els pobles bàltics tenen dret al seu país, els georgians també tenen dret al seu país, Espanya té dret a dir que els catalans i el País Basc segueixin sent part d'Espanya fins al moment en què aquests pobles ho decideixin totalment. No s'utilitza pas ara, 20 anys després de la caiguda del mur de Berlín, la invasió, insisteixo, terrestre, aèria i naval."

Amb aquestes paraules, no només es declara obertament a favor del dret a l'autodeterminació de la nació catalana, sinó que a més a més anul·la ja d'entrada qualsevol hipotètica resposta armada espanyola en cas d'una decisió democràtica dels catalans a favor de la independència, ja que això deixaria Espanya totalment aïllada respecte la resta del món occidental.
10 de juliol 2008

Declaració de Catalunya Acció i dossier Vauban enviats als memnres de l'ICOMOS (UNESCO)


En recolzament a la campanya impulsada pel "Col·lectiu No a Vauban a la UNESCO", que s'oposa a l'interès de França per tal que les fortificacions construïdes per l'enginyer militar Marquès de Vauban (1633-1707) formin part del Patrimoni de la Humanitat ja que van ser eines vitals en l'ocupació i repressió francesa de territoris catalans, el passat 2 de juliol del 2008 Catalunya Acció va enviar una declaració i un dossier sobre Vauban a diversos membres de l'ICOMOS (International Committee for Monuments and Sites), institució internacional responsable d'aquesta decisió.DECLARACIÓ DE CATALUNYA ACCIÓ

Entre els propers dies 2 i 8 de juliol tindrà lloc al Quebec la sessió anual del comitè del Patrimoni de la Humanitat de la Unesco. Es posarà a votació el projecte francès per tal d’incloure les fortificacions de Mont-Louis i Vilafranca de Conflent com a patrimoni de la humanitat. Les construccions militars de Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) a la Catalunya del Nord simbolitzen la conquesta i ocupació militar francesa.

Així, davant aquest nou vil i ignominiós atac contra la nostra pàtria, catalunya acció declara:

Primer - Que incloure l’obra d’en Vauban com a patrimoni de la Humanitat és fer-se còmplice de l’estat francès en el seu intent de genocidi contra la nació catalana d’ençà el 1659, any de l’annexió a l’imperi francès dels comtats del nord de Catalunya.

Aquesta candidatura ha permès enfortir el nacionalisme paranoic francès, tot promovent la falsa imatge de nació campiona en tot allò que fa referència als drets de l’home. Però la realitat és que la política totalitària que caracteritza França en tots aquells territoris que ha colonitzat, i que, encara avui resten sota la seva administració, continua aplicant-se descaradament i ímpune.

Entre el 28 d’abril i el 16 de maig del 2008 el Comité dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides reunit a la ciutat de Ginebra va constatar:

-“l’absència de reconeixement oficial de les minories a l’interior del territori de França”.
-“l’absència de reconeixement oficial de les llengües minoritaries que ha contribuït al declivi constant del nombre de parlants d’aquestes llengües”.
- “l’absència de garantia dels drets econòmics, socials i culturals de les persones que formen part dels grups minoritaris”.

El Comité va reiterar al govern francès una vegada més, que ratifiqués :

- la Convenció del Consell d’Europa per la protecció de les minories nacionals
- la Carta Europea per les llengües minoritàries
- el Protocol número 12 de la Convenció Europea dels drets de l’home contra totes les formes de discriminació.

Segon. - El cas Vauban és una expressió més de la nostra condició colonial i la demostració irrefutable que la independència de Catalunya és l’únic camí per a garantir la nostra supervivència com a poble. El nord de la nostra política és trencar amb França i Espanya. Per què?

- Perquè per dignitat nacional i respecte als nostres drets no podem glorificar els que van ser botxins dels nostres avantpassats ni reivindicar com a “humanistes” autèntics criminals.

- Perquè com a catalans tenim un valuós patrimoni cultural i arquitectònic que volem ensenyar al món sense manipulacions estrangeres.

- Perquè com a nació europea i mil·lenària de 13 milions de persones hem de poder explicar la nostra verdadera història i deixar de ser víctimes dels “historicidis” com ho és aquesta farsa del govern francès que es posarà a votació al Quebec.

Catalunya, malgrat l’odi dels colonitzadors i les traïcions dels col·laboracionistes, té el coratge i la determinació d’assolir la seva independència. El camí ja l’hem iniciat i el triomf serà nostre. Llavors, la nostra pàtria formarà part del concert de les nacions lliures del món, i com les altres, podrà assenyalar i jutjar, si cal, aquells que han volgut negar el nostre dret legítim a existir com a poble.

Barcelona – Perpinyà, 1 de juliol del 2008
Santiago Espot, President Executiu de Catalunya Acció (Barcelona)
Daniela Grau, Consellera de Catalunya Acció (Catalunya del Nord)
CATACCIÓ Blog

A continuació teniu disponibles els documents corresponents a la Declaració de Catalunya Acció i al Dossier Vauban en català i en anglès, en format Word i PDF.

Declaració de Catalunya Acció
Català: Word PDF
Anglès: Word PDF

Dossier Vauban
Català: Word PDF
Anglès: Word PDF

Altres documents anteriors relacionats amb Vauban:
Article (17 juliol 2007): Merda a Vauban! per Oriol Escuté (Membre de Catalunya Acció)
Comunicat (2 desembre 2007): Catalunya Acció dóna suport a la campanya en contra de Vauban a la Unesco

24 de març 2008

Behind the 'Modern' China (Darrera de la 'Moderna' Xina)

Article del Sr. Robert Kagan, publicat al diari The Washington Post (23 de març del 2008)

El Sr. Robert Kagan és un dels assessors en política internacional del Sr. John McCain, candidat del Partit Republicà a la presidència dels Estats Units d'Amèrica el proper mes de novembre.

En destaquem el següent paràgraf:
"China, after all, is not the only country dealing with restless, independence-minded peoples. In Europe, all kinds of subnational movements aspire to greater autonomy or even independence from their national governments, and with less justification than Tibet or Taiwan: the Catalans in Spain, for instance, or the Flemish in Belgium, or even the Scots in the United Kingdom. Yet no war threatens in Barcelona, no troops are sent to Antwerp and no one clears the international press out of Edinburgh. But that is the difference between a 21st-century postmodern mentality and a nation still fighting battles for empire and prestige left over from a distant past."

Traducció al català:
"La Xina, després de tot, no és l'únic país que tracta amb pobles inquiets i amb mentalitat d'independència. A Europa, tota mena de moviments 'subnacionals' aspiren a una major autonomia o fins i tot la independència dels seus governs 'nacionals', i amb menys justificació que el Tibet o Taiwan: els catalans a Espanya, per exemple, o els flamencs a Bèlgica, o fins i tot els escocesos al Regne Unit. Encara cap guerra no amenaça Barcelona, ningú no envia tropes a Anvers i ningú ha fet fora la premsa internacional d'Edimburg. Però aquesta és la diferència entre una mentalitat postmoderna del segle XXI i una nació que encara lluita batalles per l'imperi i el prestigi que ja formen part d'un passat distant."
25 de febrer 2008

Comunicat: Catalunya Acció celebra la declaració d’independència realitzada pel Parlament de Kosovo

Catalunya Acció es congratula pel naixement d’un nou estat en territori europeu i felicita la nova República de Kosovo per haver aconseguit la seva independència.

Conscients de la creació constant de nous estats a Europa sota l’empara internacional, Catalunya Acció crida a tots els catalans a treballar conjuntament i de manera coordinada i operativa per aconseguir el nostre alliberament nacional, que no és cap altre que la nostra independència. Per tant, i aprofitant aquesta favorable conjuntura internacional, Catalunya Acció es referma en els seus principis i plantejaments fundacionals, que són trencar amb Espanya i França i assolir un Estat propi per a Catalunya (Països Catalans).

Catalunya Acció reivindica i exigeix el compliment de la legislació internacional per a la nació catalana, emparant-se en l’article 1 de la Carta de l' Organització de les Nacions Unides de 1945, on hi diu textualment: “Els objectius de les Nacions Unides són [...] desenvolupar relacions amistoses entre nacions basades en el respecte del principi d'igualtat de drets i d' autodeterminació dels pobles, [...]” ratificat també en l’article 55, així com, en posteriors resolucions, convenis i conferències de caràcter internacional.

Per altra banda, volem remarcar la valentia i el lideratge dels dirigents kosovars, que conjuntament amb la voluntat popular, han portat tot aquest procés de manera ferma i decidida fins a assolir el seu històric objectiu, la independència.

L’exemple de Kosovo ha de servir als catalans per visualitzar la importància vital de les relacions internacionals en un context de secessió política. La legitimitat no ve només de dins, sinó també de fora de les fronteres. Aquest país no ha aconseguit la independència perquè la legislació interna li hagi facilitat el procés, sinó tot el contrari. Si fos pel marc legal de Sèrbia, Kosovo no aconseguiria mai la independència. Ben al contrari, aquest nou estat es converteix en legítim i oficial a mesura del progressiu reconeixement internacional de la resta d'estats independents, començant pels Estats Units d’Amèrica. No és un detall insignificant: el dret a existir d'un estat s'aconsegueix amb el reconeixement dels altres estats.

Per últim, Catalunya Acció vol denunciar la ineptitud i vulgaritat del Parlament colonial i de fireta del Principat, que un cop més no està a l’alçada del poble que representa, ja que quan aquest li reclamava un pronunciament sobre la independència de Kosovo, alguns diputats dits nacionalistes i independentistes romanien en lloc desconegut, evitant així una moció sobre la qüestió. Aquest lamentable afer, de ben segur que no serà l’últim d’una classe dirigent, que evidencia un cop més la seva incapacitat de portar-nos cap a la nostra llibertat política.

Considerem doncs, que als catalans ens cal un foc nou que ens porti a la independència i a una regeneració política i democràtica radical.

Barcelona, 22 de febrer del 2008

Llibre de presentació internacional

Etiquetes